Welkom bij Flemish Milk Board

Morgen vrijdag 25 september neemt de FMB deel aan een actie tegen het vrijhandelsakkoord dat onderhandeld is tussen de EU en Canada, het zogenaamde CETA. Het akkoord dat vorig jaar tot stand kwam moet nog door de parlementen geratificeerd worden. Wij roepen de parlementen op om dit akkoord niet goed te keuren.

Want zo'n akkoord zorgt ervoor dat onze boeren rechtstreeks in concurrentie moeten gaan met de Canadese boeren. Wat betekent dit concreet? De Europese zuivel heeft een voordeel op de Canadese zuivel want de Canadese melkveehouders hebben nog altijd een beschermde markt (zodat ze tenminste een kostendekkende prijs krijgen - en daar zijn wij jaloers op) wat dus zou betekenen dat er zuivel naar Canada zou uitgevoerd worden zonder invoerrechten, waardoor de Canadese melkveehouders onder druk komen te staan om hun bescherming op te geven.

Omgekeerd kunnen de Canadese boeren goedkoper vlees produceren, zodat ze hun vlees zonder invoerrechten zouden kunnen invoeren in Europa. Dat zou een serieus probleem opleveren voor de Europese veeteelt.

Het resultaat zal zijn: Europese melkveehouders die met hun Canadese collega's in concurrentie gaan - en waaraan vooral de kaasmakerijen zouden verdienen - en Canadese veetelers die in concurrentie gaan met Europese collega's. Daar passen we voor!

Misschien wel het belangrijkst argument om tegen dit akkoord te zijn, is het feit dat dit akkoord met Canada een voorafspiegeling zal zijn voor een akkoord met de Verenigde Staten (het TTIP).  

Verschillende andere organisaties nemen deel aan deze actie: consumentenverenigingen (Test-Aankoop), milieubeschermingsorganisaties (BBL en IEW), het intermutualistisch college, het gemeenschappelijk vakbondsfront (ABVV, ACLVB, ACV) de  Noord-Zuidkoepels 11.11.11 en CNCD-11.11.11) en de Nederlandstalige en Franstalige Liga’s voor de Mensenrechten

 

Persmededeling 03/09/2015

Grote betoging van de EMB op 7 september ter gelegenheid van de vergadering van de ministers van Landbouw van de EU in Brussel

De melk overspoelt Europa van alle kanten

De prijzen zijn zo laag dat melkveehouders failliet gaan !

Op 31 maart waren we eens te meer in Brussel om te protesteren tegen de opheffing van de quota, een opheffinf die ons onvermijdelijk naar een overproductie ging leiden. Enkele  maanden  later kennen we al een dramatische situatie. De melkprijzen zijn veel te laag en ze gaan zeer waarschijnlijk nog dalen. De melkveehouders in alle landen van Europa krijgen geen kostendekkende prijs meer.

De politici hebben dit beslist. De COPA-COGECA, verschillende traditionele landbouworganisaties en de grote melkverkerende bedrijven  hebben deze extreem liberale weg ingeslagen.. Ze ruïneren onze boeren.

De ministers van Landbouw van de 28 lidstaten van de EU hebben een buitengewone zitting belegd  op 7 september in Brussel om over de melksector te overleggen.

De Europes producenten moeten van zich laten horen als ze willen bekomen dat de ministers eindelijk eens de nodzakelijke maatregelen nemen.

Wij eisen:

·Â Â Â Â Â Â Â Â  Onmiddellijk kostendekkende prijzen.

·Â Â Â Â Â Â Â Â  Invoering van ons crisisinstrument, namelijk het Programma van Marktverantwoordelijkheid, dat er moet voor zorgen dat de volumes beperkt worden tijdens crisisperiodes.
(zie verder op http://www.europeanmilkboard.org)

Er zal een grote betoging zijn voor de gebouwen waar de ministers van Landbouw vergaderen. Melkveehouders uit gans Europa en honderden tractoren zullen de verkeerde politiek van de landbouwministers aanklagen.

We mogen niet vergeten dat de COPA-COGECA steun gegeven heeft aan de ontregeling van de markten en dus verantwoordelijk is voor de huidige toestand.

We moeten met velen aanwezig zijn om samen met de EMB kostendekkende prijzen te eisen en een regeling van de productievolumes. Dan is het aan de politici om te handelen. De bal ligt in hun kamp.

Wij hebben u nodig op 7 september !

Laten we met velen optrekken naar Brussel

Laat ons samen de strijd aangaan met onze Europese collega's en met de toeleveranciers (molenaars, handelaars, aannemers, veeartsen...)

Laat ons samen een einde maken aan deze verwoestende melkpolitiek


Op 7 september kome we 's ochtends bijeen

aan het Justus Lipsiusgebouw (Wetstraat 175, B-1048 Brussel)

11uur : Grote actie

 

Contacten voor de colonnes van tractoren :

Duitstalig gewest: Swen GENTEN 0479/56 58 04

Vlaams gewest: Bart DEKOKERE 0476/59 05 15 Ternat 9u30

Waals gewest: Alain MINET 0470/47 33 40

Henegouwen-Brabant : Guy FRANCQ 0497/34 46 22 Ghislenghien 7u30

Luik : Christian WIERTZ 0474/72 65 95 Battice 6u30

Namen-Luxemburg : Victor THINES 0495/27 11 85 Habay 5u00
Eric WYNGAERT 0478/33 83 88 Beaumont 5u55

Contacts de presse : Erwin Schöpges

+32 (0)497 904547

Perscontact : Rik De Coninck

+32 (0)473 252505

 

Contact

Stuur uw reacties naar : Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.

 

De Flemish Milk Board (FMB) protesteert tegen de de weigering van Campina om nog melk op te halen bij een Drongense melkveehouder

 

De FMB eist dat Campina stopt met onredelijke eisen te stellen aan de melkveehouders: melkveehouders zouden er volgens Campina moeten voor zorgen dat hun erf bereikbaar is voor zware vrachtwagens, anders wordt er geen melk meer opgehaald. Vele melkveehouders wonen langs smalle wegen die niet aangepast zijn aan 40-tonners en ook niet aan te passen zijn. Tot nu toe werd de melk opgehaald met vrachtwagens van 26 ton. Dergelijke zwaargewichten brengen soms schade toe aan de wegen, met de 40-tonners zal dit nog erger zijn.

Het is duidelijk dat deze landbouwer gegijzeld en misbruikt wordt door Campina. Campina kan niet eisen dat het ganse openbaar domein (bruggen en wegen) wordt aangepast voor hun te zware vrachtwagens. Campina gaat zelfs zover dat ze de melkveehouder opzetten tegen het stadsbestuur. Het is ook niet logisch dat gemeentebesturen deze eisen zomaar - en zeer snel - kunnen inwilligen. Het is ook niet wenselijk dat we ons platteland verkwanselen in functie van veel te zwaar verkeer.

Dit is weer een gevolg van de schaalvergroting in de landbouw en een bewijs dat die schaalvergroting haaks staat op de belangen van de familiale landbouw. Het  geval in Drongen kan een voorbode zijn van andere opzeggingen . Vele melkveehouders voelen zich bedreigd.

Vlaams volksvertegenwoordiger Dirk Peeters heeft beloofd een vraag te stellen  aan de minister-president om paal en perk te stellen aan zulke praktijken.

 

Succes!

Een eerste stap in de goede richting, dank zij de voortdurende acties van de EMB: Er is deze week ingegaan op een voorstel om de invoering van een vrijwillige vermindering van levering voor een tijd te vergoeden. Op die manier kunnen we invloed hebben op de markt en overschotten tegengaan..
Dat is natuurlijk nog niet definitief gestemd maar we zijn toch al op de goede weg. Er moeten ook nog heel wat regels duidelijk gemaakt worden (wanneer is er overschot, hoe hoog worden de kosten berekend...?) maar het principe wordt aanvaard.

Het is daarom niet verwonderlijk dat de EDA (de vereniging van Europese melkerijen) al geprotesteerd heeft.

Laatst aangepast ( dinsdag, 29 januari 2013 19:22 )

 

<< Start < Vorige 1 2 3 Volgende > Einde >>

Pagina 1 van 3

Free Website templatesfreethemes4all.comLast NewsFree CMS TemplatesFree CSS TemplatesFree Soccer VideosFree Wordpress ThemesFree Web Templates